سلام... به وب سایت رسمی شرکت ماشین افزار خوش آمدید!

44856919، 44856922

ساعت کاری: همه روزه از 8 تا 17

info@aria-cnc.com

مارا روی نقشه بیابید

سرویس ها

CNC چیست؟

CNCبه معنای کنترل عددی کامپیوتری است. به این معنا که کامپیوتر، طراحی ایجاد شده توسط نرم افزار طراحی اتوکد (CAD)، را به اعداد تبدیل میکند . اعداد می توانندمختصات یک نمودار باشند و حرکت ابزار برش را کنترل نمایند. 

در این روش کامپیوتر برش را کنترل میکند و به مواد  شکل می دهد.  مسیرمختصات استفاده شده در مقابل دیده می شود. محور های  X و Y و Z حرکت ابزار برش را بر روی دستگاه سه بعدی  سی ان سی کنترل می کنند. این روش اجازه می دهد تا مواد در سه جهت  ماشین شوند (تولید سه بعدی).

بلوک های پلاستیکی ای که در زیر نشان داده شده است بر روی یک ماشین سی ان سی شکل گرفته است.

طراحی (تولید شده در اتوکد، به کمک نرم افزار طراحی کامپیوتر) به مختصات تبدیل شده است. ابزار برش دستورمیگیرد که  از یک مختصات به مختصات دیگر برود. یک بلوک پلاستیکی ساده مانند این ممکن است هزاران مختصات داشته باشد.

به عنوان مثال، مختصات نقطه 'A' بر روی بلوک های پلاستیکی 18، 8، 23 می باشد(نمودار را ببینید). بلوک از هزاران مختصات تشکیل شده است و ابزار برش از اولین مجموعه از مختصات به مجموعه دوم به سوم و به همین ترتیب می رود تا زمانی که هزاران مختصات را به اتمام برساند. همانطوری که ابزار برش در سرعت بالا می چرخد، و در تمام مختصات جابجا می شود، در ادامه بلوک را برش و شکل می دهد.

انیمیشن زیر نشان میدهد که چگونه مختصات همانطوری که ابزار برش در سراسر بلوک مواد حرکت میکند ،تغییر میکند . همانطوری که ابزار برش در همان ارتفاع باقی مانده استمختصات 'Z' تغییری نمی کند ، بلکه بر روی محور X و  Yحرکت میکند.