سلام... به وب سایت رسمی شرکت ماشین افزار خوش آمدید!

44856919، 44856922

ساعت کاری: همه روزه از 8 تا 17

info@aria-cnc.com

مارا روی نقشه بیابید

DOODAN- DBD 1270

DOODAN- DBD 1580

DOOSAN- BM 2740

DOOSAN- BM 2740M

DOOSAN- BM 2740P

DOOSAN-DCM 2740~37100

KAFO- BMC 2015

KAFO- BMC 3015

KAFO- BMC 2616

KAF- BMC 3116

KAFO- BMC 4116

KAFO- BMC 5116

KAFO- BMC 6116

KAFO- BMC 2622

KAFO- BMC 3122

KAFO- BMC 4122

KAFO- BMC 5122,6122,8122,10122

KAFO- BMC 3127,4127,5127

KAFO- BMC 6127,8127,10127

KAFO- BMC 4131,5131,6131

KAFO- BMC 8131,10131